HARMONOGRAM
DOKUMENTY
SEGREGACJA
KONTAKT
Odpady komunalne
składowanie i segregowanie śmieci

Informator

Wybierz kategorię

Jak segregujemy odpady komunalne?

Publikacja: 28.01.2020, 12:37 (Wtorek)

Wybierz odpady i kolor pojemnika

Wybierz rodzaj odpadów

Chemikalia (w tym opakowania po farbach) należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Odpady budowlano-rozbiórkowe z gospodarstw domowych przyjmowane są nieodpłatnie w ilości do 1 m3 * (na jeden lokal mieszkalny w skali roku) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), przy czym wymaga się oddzielnego wydzielenia gruzu budowlanego, tworzyw sztucznych, styropianu i odpadów niebezpiecznych. PSZOK nie przyjmuje odpadów budowlanych z działalności gospodarczej. * 1 m3 odpadów budowlano-rozbiórkowych to średnio ok. 1,5 tony
Meble i inne odpady wielkogabarytowe - w tym choinki oraz sprzęt elektroniczny - można wystawiać nie wcześniej niż 24 godziny przed ustalonym terminem odbioru. Odpady tego typu są odbierane w poniedziałki po uprzednim zgłoszeniu administratorowi budynku lub firmie wywozowej. Z terenu Tczewa odpady odbiera firma Clean - Bud nr tel. 58 531-34-87.
Firma odbiera odpady wystawione przy pergoli śmietnikowej, a w przypadku zabudowy jednorodzinnej z miejsc przed posesją. Wystawiony sprzęt nie może utrudniać przejścia lub przejazdu.
Każdy mieszkaniec może również sam odwieźć odpady wielkogabarytowe do PSZOK.
Odzież i tekstylia należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub do pojemników specjalnie do tego celu rozstawionych na terenie miasta.
Popioły odbierane są przez firmę Clean - Bud w sezonie grzewczym (od 1 października do 30 kwietnia) z częstotliwością jeden raz na dwa tygodnie oraz poza sezonem grzewczym jeden raz na miesiąc.
Przeterminowane leki należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub do aptek, przy czym papierowe opakowania oraz ulotki informacyjne należy dołączyć do papieru. Wykaz aptek przyjmujących leki znajduje się na stronie wrotatczewa.pl w zakładce "ODPADY".
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zostawić w placówkach handlowych podczas zakupu nowego sprzętu lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Dopuszcza się wystawienie sprzętu w trakcie "wystawek" tj. w poniedziałki razem z odpadami wielkogabarytowymi po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod nr tel. 58 531-34-87.
Strzykawki, igły, testery (powstające w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi) należy dostarczać do PSZOK, przy czym odpady te należy umieścić w worku, a igły koniecznie zabezpieczyć kapturkiem.
Zużyte baterie należy umieszczać w pojemnikach na baterie w sklepach, placówkach oświatowych lub dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Akumulatory należy umieszczać w pojemnikach przy stacjach obsługi samochodów lub dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Zużyte opony należy pozostawiać w punktach wymiany opon lub dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). PSZOK przyjmuje opony od mieszkańców nieodpłatnie w ilości do 4 sztuk na jeden lokal mieszkalny w skali roku.