HARMONOGRAM
DOKUMENTY
SEGREGACJA
KONTAKT
Odpady komunalne
składowanie i segregowanie

Informator

Wybierz kategorię

Odpady wielkogabarytowe

Publikacja: 28.01.2020, 12:57 (Wtorek)

Zgodnie z uchwałą nr:

• XIII/103/2019 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew
• XVI/137/2020 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 30 stycznia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Tczew

do odpadów wielkogabarytowych zaliczamy: meble i inne odpady wielkogabarytowe, tj. odpady, które ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (stolarka budowlana, meble, armatura sanitarna, opakowania i inne materiały o dużych rozmiarach). Dopuszcza się zbieranie dużego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w ramach odpadów wielkogabarytowych.

Przypominamy, że co tydzień mieszkańcy Tczewa maja możliwość pozbycia się odpadów wielkogabarytowych. Odpady te odbierane są w każdy poniedziałek, konieczne jest jednak wcześniejsze powiadomienie firmy odbierającej odpady.

Mieszkańcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zgłaszają taką potrzebę administratorowi, natomiast mieszkańcy domków jednorodzinnych bezpośrednio firmie odbierającej odpady (nr tel. 58 531 34 87).
W zabudowie jednorodzinnej odpady wielkogabarytowe powinny być wystawiane przed posesję w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu, a w zabudowie wielorodzinnej przy pergoli śmietnikowej. Wystawienie odpadu powinno nastąpić nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem ich odbioru.

Odpady wielkogabarytowe można również samodzielnie dostarczyć do PSZOK-u czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.